top of page

SWORD ART ONLINE
THE MOVIE -PROGRESSIVE- ARIA OF A STARLESS NIGHT

 

Anchor 1

Cast

Kirito

Yoshitsugu Matsuoka

Asuna

Haruka Tomatsu

Mito

Inori Minase

Staff

Director

Ayako Kono

Action Director

Yasuyuki Kai

Original creator:

Reki Kawahara

Animation Production

A-1 Pictures

Original Illustration/ Character Design Concept:

abec

Character Design

Kento Toya

Music

Yuki Kajiura

SAOP1 Staff & Cast
bottom of page